Výcvik nositelů dýchací techniky v protiplynovém polygonu v Příbrami

 MG 4357

Dne 24.4.2016 se členové JSDH Dolní Břežany účastnili závěrečné části výcviku pro získání osvědčení ,, Nositel dýchací techniky'' v protiplynovém polygonu v Příbrami. Jednalo se o tři silové discipliny a klecové bludiště simulující prostředí reálného zásahu.