100 let SDH Vestec

S1560001

Oslavy 100 let SDH Vestec
Lhotecké sportovní družstvo se 26.5.2012 zúčastnilo soutěže v požárním sportu u příležitosti oslav

100let od založení SDH Vestec, SDH Lhota se umístilo na 1. místě s časem 24:37 s PS-12 bez úprav.