Historie

Historie a současnost SDH Lhota – okres Praha – západ

Sbor dobrovolných hasičů Lhota – okres Praha-západ byl založen v roce 1936, zakládací listina se nedochovala a není známo, zda vůbec nějaká byla. V době založení měl sbor 19 činných a 15 přispívajících hasičů. Do roku 1936 zajížděl do Lhoty k zásahům sbor dobrovolných hasičů z Dolních Břežan, kde podle záznamů jejich členů bylo také několik občanů ze Lhoty.

  • Prvním starostou hasičů ze Lhoty byl pan Emanuel Holub.
  • Prvním velitelem byl pan Václav Davídek.
  • V následujících obdobích se ve funkci starosty vystřídali pánové:
      Josef Štěpánek, František Macháček, Václav Alexander, Jaroslav Holý, Josef Davídek, Vratislav Budař, Pavel Soukup.
  • Současným starostou SDH Lhota je pan Luděk Plechatý.
  • Ve funkci velitele se postupně vystřídali pánové:
      Václav Alexander, Václav Davídek ml., Václav Šeba, Jaromír Zelenka, Miloš Štětina, Jiří Zita, Luděk Plechatý.
  • Současným velitelem SDH Lhota je pan Matěj Zrucký.

 

Za peníze obce Lhota a dobrovolných prací členů hasičů byla v roce 1936 zahájena stavba požární zbrojnice, která byla dokončena v roce 1937. V roce 1937, byla z peněz sboru, obce Lhota a příspěvků občanů zakoupena stříkačka Smékal, výstroj a vybavení zásahového družstva. Stříkačka se ručně převážela k rybníku. V následujících letech byla bývalým MNV Lhota a později MNV Dolní Břežany zajištěna různá vozidla k převážení stříkačky a hasičského družstva. Byla to vždy starší použitá vozidla. Poslední byl skříňový Robur. K původní hasičské zbrojnici byla v roce 1971 až 1972 přistavěna garáž na větší vozidla a v roce 1982 byla stará hasičská zbrojnice přestavěná na klubovnu. Dobrovolní hasiči Lhota od svého založení zasahovali při likvidaci řady požárů domů, chat, zemědělských objektů, lesů a při odstraňování přírodních živelných událostí.

Velmi úspěšnou činností SDH Lhota je práce s mládeží. První družstvo mladých hasičů bylo založeno v roce 1974 pod vedením paní Jany Urbanové, kterou vystřídala paní Marcela Zitová a následně pak pan Pavel Soukup. Po přestávce v letech 1989 až 2007 byla v roce 2008 založena nová družstva mladých hasičů, která vedla paní Jana Soukupová a paní Markéta Zelenková. Byla to jediná družstva 13. Okrsku Praha-západ a na pořádaných soutěžích se umisťovali na předních místech. Mladí hasiči ukončili svoji činnost koncem roku 2014.

Mládežnická družstva SDH Lhota v různých kategoriích (mladší žáci, chlapci, dívky, starší žáci, dorostenci), obsazovala při soutěžích většinou přední místa. V letech 1982 a 1983 reprezentovalo Lhotecké družstvo okres Praha-západ na krajských kolech soutěže hry ,, Plamen´´.
Největšího úspěchu dosáhlo dětské družstvo v roce 1984, kdy reprezentovalo Středočeský kraj na celostátním branném závodě v Nuzerově. Tam se umístilo na 2. místě z celkového počtu osmi krajů. Od 1. Místa jej dělily pouze tři trestné body.

V roce 2008 zakoupila obec Dolní Břežany pro SDH Lhota starší osobní automobil Pontiac Transsport SE a přívěsný vozík upravený pro převážení stříkačky PS12 a příslušného vybavení družstva pro zásah.

Rok 2014 byl pro Lhotecké hasiče zlomový, obec Dolní Břežany zrušila stávající jednotku Lhota zařazenou do JPO V a zřídila jednotku Dolní Břežany JPO III/2, díky této změně Lhotecké družstvo dostalo historicky první cisternovou automobilovou stříkačku Gaz Valdaj CAS 15- L1R pro družstvo 1+4 za přispění středočeského kraje

Tentýž rok SDH Lhota založila živnost na hostinskou činnost a koncesi na prodej lihovin, abychom byli schopni zaštítit naše akce i po této stránce. Ze stánkové činnosti na akcích, jsme pořídili nové soutěžní čerpadlo PS-16 pro potřeby sportovního družstva.

Sportovní družstvo SDH Lhota se zúčastňuje většiny soutěží,  včetně nočních, pořádaných okresem Praha-západ i okolních sborů a umisťují se převážně na předních místech. Vedle této činnosti se dobrovolní hasiči Lhota podíleli na celé řadě veřejně prospěšných prací pro naši obec  a mnoho kulturních akcí pro širokou veřejnost.